Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego

Błogosławiony Brat Józef Zapłata

Brat Józef Zapłata urodził się 5 marca 1904 r. w Jerce k. Kościana. Po 5 latach pobytu w Jerce, ojciec Błogosławionego naszego Współbrata przeprowadził się do Turwi, gdzie podjął pracę w tamtejszym dworze. Józef tam też ukończył szkołę powszechną. Po odbyciu służby wojskowej, 14 kwietnia 1927 r. wstąpił do Zgromadzenia Braci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przyjął Go Założyciel - Brat Stanisław Andrzej Kubiak. Dnia 8 września 1928 r. Brat Józef złożył pierwsze śluby zakonne. Konsekrację wieczystą złożył Bożemu Sercu w dniu 10 marca 1938 r.

Pierwszą pracą Błogosławionego Brata Józefa Zapłaty była posługa w Kurii Arcybiskupiej i w Kancelarii Prymasa Polski - Augusta Kard. Hlonda w Poznaniu. Cechowała Jego powaga i głębokie zrozumienie swego powołania zakonnego. W latach trzydziestych został skierowany do pracy we Lwowie, gdzie pełnił służbę zakrystianina w Kościele Św. Elżbiety i przełożonego domu zakonnego. Również przez krótki okres czasu był Mistrzem Nowicjatu Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego.

Dnia 3 października 1939 r. przy rewizji Domu Arcybiskupa Poznańskiego został aresztowany przez gestapo i osadzony w Forcie VII w Poznaniu. Stąd wywieziono Błogosławionego Brata Józefa do Kazimierza Biskupiego, do więzienia w zaadoptowanym na ten cel klasztorze. W sierpniu 1940 r. przewieziono Go do Mathausen, następnie do Gusen, a dnia 8 grudnia 1940 r. - w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Brat Józef został osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Tam otrzymał numer obozowy 22099.

W roku 1945, na 2 miesiące przed wyzwoleniem obozu przez wojska alianckie, na apel dowództwa obozowego, dobrowolnie zgłosił się do pielęgnacji chorych na tyfus plamisty. Idąc na pewną śmierć, wyraził następującą intencję: o szczęśliwy powrót do Ojczyzny po wojnie, Ks. Kardynała Augusta Hlonda - Prymasa Polski.

Bóg Ojciec przyjął Jego ofiarę z młodego, 41-letniego życia. Błogosławiony Brat Józef Zapłata zmarł 19 lutego 1945 r. w Dachau, zaraziwszy się tyfusem od pielęgnowanych przez siebie więźniów. Ciało Jego zostało spalone w krematorium w obozie koncentracyjnym w Dachau.

Przez cały okres powojenny współwięźniowie - kapłani i zakonnicy, zwracali się do Władz Zakonnych Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, aby zbierać materiały o życiu i męczeńskiej śmierci Brata Józefa Zapłaty. W ich przeświadczeniu nasz Współbrat zasługuje na chwałę ołtarzy.

W dniu 13 czerwca 1999 r. wśród 108 Męczenników za wiarę okresu II wojny światowej - Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał uroczystej Beatyfikacji Brata Józefa Zapłaty. 6 czerwca 2000 r. bp Marek Jędraszewski odsłonił pamiątkową tablicę w kościele w Jerce.

Jak piszą o Błogosławionym Bracie Józefie współwięźniowie, bracia zakonni ze Zgromadzenia i inne osoby: był On zakonnikiem obowiązkowym, gorliwym, wymagającym od siebie i od innych. Cechowała Jego powaga i głębokie zrozumienie swego powołania zakonnego. Na pewno powołanie zakonne Brata Józefa Zapłaty było wymodlone przez Jego kochaną najbliższą rodzinę. Wiernie zachowywał regułę i śluby zakonne, bardzo sumiennie spełniał swoje obowiązki - był wzorem dla swoich Współbraci. Brat Józef był całym sercem oddany Ks. Kard. Augustowi Hlondowi. Gdy wybuchła wojna, z własnej woli czuwał nad opuszczoną Rezydencją Prymasa Polski, aż do dnia aresztowania.

Będąc już w obozie koncentracyjnym w Dachau, jak piszą współwięźniowie, dzięki wrodzonej inteligencji radził sobie w trudnościach, a przede wszystkim w przeciwnościach i chorobie, z pogodnym obliczem zgadzał się z wolą Bożą. Lubił poświęcać się dla drugich, chorym w rewirze spieszył z różnymi posługami. Podczas pobytu w obozie był człowiekiem pobożnym, wiernym Bogu i Ojczyźnie, postępowanie Jego budziło uznanie u współwięźniów. Nie zachwiał się w wierze, nie rozpaczał ani nie przeklinał losu. Przyjmował wszystko jako dopust Boży. Uderzał Jego wielki spokój, zrównoważenie i dobroć. Każdą czynność spełniał sumiennie na większą chwałę Bożą i zbawienie dusz.

Na kilka miesięcy przed wyzwoleniem obozu przez wojska amerykańskie, dobrowolnie zgłosił się do pielęgnowania chorych na tyfus. Decyzja pójścia na blok tyfusowy była świadomym zdecydowaniem się na śmierć. Jeden ze współwięźniów wypowiada się: "Kto wszedł do tych bloków tyfusowych, po zarażeniu się przechodził do nieba jako męczennik z miłości ku Panu Bogu i bliźnim".

W Domu Generalnym została utworzona Izba Pamięci poświęcona Błogosławionemu Bratu Józefowi Zapłacie. Znajdują się w niej cenne pamiątki, jakie pozostały po naszym Współbracie, m.in. akt urodzenia, świadectwo szkolne, zdjęcia z dedykacjami Błogosławionego - z pobytu w klasztorze Braci Serca Jezusowego, modlitewnik, oryginalne listy z obozu koncentracyjnego w Dachau, świadectwa i wspomnienia osób, które znały Brata Józefa Zapłatę i wiele innych materiałów.

W Puszczykowie, przy Domu Macierzystym mieści się Ośrodek Powołaniowy im. Błogosławionego Brata Józefa Zapłaty. Przez cały rok przyjmujemy zgłaszających się kandydatów, którzy pragną pójść za głosem powołania.

 

 

Modlitwa za przyczyną Błogosławionego Br. Józefa Zapłaty:

  

Wszechmogący Boże, Ty obdarzyłeś sługę swego Błogosławionego Brata Józefa Zapłatę duchem ofiary i doskonałej wierności powołaniu zakonnemu aż do męczeńskiej śmierci, wysłuchaj mojej modlitwy i spraw, abym dzięki Jego wstawiennictwu otrzymał upragnioną łaskę... Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...   Chwała Ojcu...

 

 

Litania do Błogosławionego Br.Józefa Zapłaty

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Matko Boża Wniebowzięta, módl się za nami,
Święty Józefie, módl się za nami,
Bracie Józefie, swoim życiem ukazujący Boga jako Ojca wszystkich ludzi, módl się za nami,
Bracie Józefie, gorąco miłujący Matkę Najświętszą,
Bracie Józefie, wierny synu Brata Założyciela – Stanisława Kubiaka,
Bracie Józefie, zakonniku według Serca Bożego
Bracie Józefie, z radością kontemplujący tajemnice różańca,
Bracie Józefie, mężu ewangelicznych błogosławieństw,
Bracie Józefie, bez reszty oddany Bogu czystym sercem,
Bracie Józefie, naśladujący Chrystusa w ubóstwie i pokorze,
Bracie Józefie, gorliwy nowicjuszu,
Bracie Józefie, wzorowy zakonniku,
Bracie Józefie, pełen ojcowskiej dobroci magistrze nowicjatu i przełożony domu,
Bracie Józefie, wiernie zachowujący regułę i śluby zakonne,
Bracie Józefie, sumiennie spełniający obowiązki zakrystiańskie i biurowe,
Bracie Józefie, bezwzględnie zwalczający swoje wady,
Bracie Józefie, wzorze dla współbraci zakonnych,
Bracie Józefie, całym sercem oddany kardynałowi Augustowi Hlondowi,
Bracie Józefie, czuwający nad opuszczoną rezydencją Prymasa Polski w Poznaniu,
Bracie Józefie, więźniu obozów koncentracyjnych,
Bracie Józefie, chętnie spieszący z pomocą uwięzionym,
Bracie Józefie, z pogodnym obliczem zgadzający się z wolą Bożą,
Bracie Józefie, zawsze zachowujący wielki spokój, zrównoważenie i dobroć,
Bracie Józefie, pocieszający chorych, smutnych i strapionych,
Bracie Józefie, dzielący się żywnością z bardziej potrzebującymi,
Bracie Józefie, poświęcający się dla chorych na tyfus,
Bracie Józefie, cierpliwie znoszący wszelkie cierpienia i choroby,
Bracie Józefie, szczerze przebaczający wrogom,
Bracie Józefie, ofiarujący swoje życie za kard. Augusta Hlonda, żeby mógł wrócić po wojnie do Ojczyzny,
Bracie Józefie, apostole powołań do służby Bożej,
Bracie Józefie, nasz możny orędowniku u Serca Jezusowego i Maryi Jasnogórskiej.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

-  Módl się za nami Błogosławiony Bracie Józefie Zapłato.
-  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

 

 

Zobacz również

Kalendarium


do góry

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK